Skip to main content

Teamcoaching in tijden van Corona (deel 3); zelfwerkzaamheid

Na intakes met 12 individuele MT-leden in een gemeente moesten we begin april een geplande 24 uurs teambijeenkomst noodgedwongen afblazen. En hoewel de neiging van de opdrachtgever was om het traject uit te stellen tot na de zomer, zagen collega Maggitte Brueren en ik toch aanleiding om het teamtraject wél en aangepast te starten.

Waarom zouden we tot na de zomer wachten met het bespreekbaar maken van door ons vermoede functionele en niet-functionele patronen in dit team?

Teken je team

In de intakes hebben we elk teamlid ter plekke een tekening laten maken van het team zoals zij het zien en ervaren. We waren getroffen door de creativiteit en de diversiteit van de afbeeldingen. Onder de noemer 'Corona proof On-The-Move' hebben we naar aanleiding van die verschillende beelden een voorstel neergelegd waarin de teamleden met grote mate van zelfwerkzaamheid in subgroepen aan de slag gaan met delen en onderzoeken van patronen die zij ervaren in het team. Op hun eigen verzoek vindt dit onderzoek plaats tijdens 1½m wandelingen in duo’s.

Feedback? Vragen!

In deze wandelingen reflecteren teamleden op hun eigen gedrag en het effect daarvan op de ontdekte patronen in het MT. MT-leden hebben in een recente zelfanalyse hun eigen talenten scherp in beeld gebracht. Feedbackvragen tijdens die wandelingen zijn bijvoorbeeld: Welk van mijn talenten zet ik productief in? Of welk talent laat ik onvoldoende zien? En zou ik meer kunnen inzetten? Wat ervaar jij wel eens als lastig als het gaat om mijn gedrag in ons team? Omdat feedback vooral effect heeft als de ontvanger de feedback ook wil horen, vragen we de teamleden actief (door) te vragen naar reflecties op hun gedrag.*

Stapsgewijs doorleven van patronen

In vier stappen waarin we het team per mail opdrachten geven, werken we in steeds grotere subgroepen toe naar een plenaire video-conferentie, waarin Maggitte en ik als teamcoaches als vlieg op de muur aanwezig zijn en waarin het team de gedeelde bevindingen en aandachtspunten vertaalt naar nieuw (en natuurlijk naar bestaand), productief gedrag. En wellicht dat wij daarin aangrijpingspunten vinden voor een fysieke 24 uurs teamsessie na de zomer. En misschien ook niet, wat dan ook prima is natuurlijk.

Mond houden!

Ik leer van deze ervaring en uit andere teamtrajecten in tijden van Corona dat keuzes die we ‘gedwongen’ nemen, en die mij uitdagen om van mijn gebaande pad af te wijken, tot andere, soms betere resultaten leiden. En hoewel dit traject bij de gemeente nog niet ten einde is en we het resultaat nog moeten afwachten, ben ik optimistisch over het peer-to-peer leren in afwezigheid van de teamcoach. Zoals een bevriende collega het me ooit al eens zei: ‘Ze leren vooral als wij onze mond houden, Jacco!’ …

*In een eerder blog over feedback schreef ik over de het positief effect op vertrouwen van feedback vragen in plaats van geven.

teamontwikkeling