Skip to main content

Gemeente Zaanstad: talentprogramma "Prachtig Potentieel"

De gemeente Zaanstad is een vernieuwende koploper op het terrein van integraal werken. Dit heeft als bijeffect dat de medewerkers uit de frontlijn geregeld worden benaderd voor een andere baan. Natuurlijk wil de gemeente deze goede medewerkers behouden en ze de ruimte bieden om zich maximaal te ontwikkelen.

Vraag

Het MT van de afdeling Frontlijn ziet de potentie van de medewerkers die zich dagelijks inzetten binnen de verschillende afdelingen. De wens bestaat om deze potentie optimaal te ontwikkelen, opdat zij door verbreding van kennis en ervaring of specialisme over de hele linie kunnen een bijdragen aan de beste resultaten voor de burgers en bedrijven in de gemeente. En ook binnen Zaanstad de uitdaging vinden die ze zoeken.

Inzet

Forzes ontwikkelde en begeleide een aantal keer een negen maanden durend potential-programma. Het traject bestond – conform 70/20/10 – uit concrete verbeteropgaven in het dagelijks werk (gericht op collega’s, sociale wijkteams, burgers of bedrijven) voor teams van 4 deelnemers, plenaire bijeenkomsten, mini-modules, action learning en een online sociale leeromgeving. Juni 2016 - nu.

Om de leergang kostenbewust uit te kunnen voeren, is de inzet van plenaire bijeenkomsten teruggeschroefd. Dat maakte de inzet van een sociale leeromgeving noodzakelijk. Leren uit materiaal? Digitaal. Leren van elkaar? Met elkaar.

Opbrengst

Na afloop presenteerden de projectteams hun resultaten. Eén project droeg bij aan een opvanghuis voor jongeren. Een ander team had in co-creatie tussen beleid en uitvoering een procesbeschrijving gemaakt van het participatiebedrijf dat per 1 januari 2018 van start zou gaan. Het derde team heeft de onuitgesproken regels van de samenwerking tussen collega’s uitgewerkt binnen het inwerkprogramma. Het laatste team ontwikkelde een talentboom voor de wijkteams om een handvat te bieden voor de vaak taaie gesprekken over participatie.

Om de leergang kostenbewust uit te kunnen voeren, is de inzet van plenaire bijeenkomsten teruggeschroefd. Dat maakte de inzet van een sociale leeromgeving noodzakelijk. Leren uit materiaal? Digitaal. Leren van elkaar? Met elkaar.

 

organisatieontwikkeling, individuele ontwikkeling