Skip to main content

HEMA franchisegroep: opleiding “effectief leidinggeven”

HEMA Franchise  heeft te maken met veranderend klantgedrag. Men introduceert "werelden" als concept binnen de winkels. Dat vraagt om een andere manier van (samen-)werken en leiderschap. Van het model gebaseerd op een ondernemer met bedrijfsleider wordt steeds meer het model gebaseerd op ondernemer met een groep teamleiders gehanteerd. Hierdoor worden steeds meer dagelijkse operationele vraagstukken bij teamleiders gelegd.

Vraag

Ontwerp een opleidingsprogramma gericht op het vergroten van leiderschapskwaliteiten passend bij de veranderde rol van de leidinggevende voor de Franchisegroep van de HEMA.

Inzet

Forzes ontwikkelt en begeleidt vanaf meerdere opleidingstrajecten van een half jaar. Het opleidingsprogramma is opgebouwd uit vier (meerdaagse) trainingen, tussentijdse coaching, een drijfveren scan, samenwerking met buddy’s, begeleiding door de ondernemer, opbouwen van eigen portfolio/groeimap, diverse rode-draad-opdrachten en situatiespel met actrice. Vanaf 2017 - nu.

Opbrengst

Door de integrale aanpak wordt een hoog leerrendement bereikt. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden en de ondernemers ervaren dit op de ‘werkplek’. De deelnemers geven aan dat ze met meer zelfvertrouwen hun rol als leidinggevende vervullen. Door de nieuwe kennis en vaardigheden zijn zij beter in staat hun functie te vervullen en hun plek als leidinggevende in te nemen.

individuele ontwikkeling