Skip to main content

Ministerie van Buitenlandse zaken: netwerkpartner organisatieontwikkeling

Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt innovatieteam DARE op een innovatieve wijze met interne en externe partijen samen aan een netwerkorganisatie, die het ministerie ondersteunt om met durf, ambitie, resultaatgericht en energiek de toekomst aan te gaan.

Vraag

Via een aanbesteding wordt  Forzes verkozen als een van de vier netwerkpartners die DARE de komende drie jaren mag ondersteunen met veranderkundige expertise. 

Inzet

Twee senior adviseurs coordineren de inzet van verrschillende Forzes-adviseurs op het gebied van training, procesbegeleiding, teamcoaching en coaching op het gebied va leren, ontwikkelen en veranderen bij verschilende doelgropen binnen het ministerie. Periode augustus  2018 - augustus 2021.

Opbrengst

Elke inzet wordt uitgebreid geëvalueerd in termen van o.a. tevredenheid, aansluiting bij de vraag en bruikbaarheid in het werk. 

organisatieontwikkeling, teamontwikkeling