Skip to main content

Taskforce Brabant-Zeeland: verbeteren samenwerking bestrijding zware criminaliteit

Het ministerie van Justitie & Veiligheid  en de 79 Gemeenten van Brabant en Zeeland bundelen de krachten bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De samenwerking in het veiligheidsdomein moet en kan beter. Men wil als effectieve 1-Overheid optreden. Het programmabureau stimuleert, ondersteunt en jaagt aan. Partners voeren uit. Actieprogramma's op thema's hennep, criminele motorbendes, synthetische drugs en bestuurlijke weerbaarheid. 

Vraag

Help het programmabureau met advies en procesinterventies bij het vormgeven en monitoren van de complexe netwerksamenwerking tussen onder andere politie, OM, belastingdienst, RIEC, gemeenten, en ook private partijen.

Inzet

Forzes adviseerde over het versterken van effectieve samenwerking, programmatisch- en projectmatig werken en verandercommunicatie. Daarnaast faciliteerde Forzes een flink aantal teambijeenkomsten en heisessies. Forzes ontwikkelde een systeem voor monitoring van programmaresultaten over de verschillende deelnemende organisaties heen. Van veel leidinggevenden is het drijfverenprofiel onderzocht en teruggekoppeld. Forzes introduceerde het gebruik van storytelling als manier om ook minder harde resultaten aantrekkelijk te presenteren. Periode: 2014 tot 2017.

Opbrengst

Meer bewustzijn van belemmeringen van de samenwerking op het niveau van doelstellingen, cultuur, en gedrag. Het ontwikkelde dashboard speelde een belangrijke rol bij het versterken van de resultaatgerichtheid en het signaleren van knelpunten en voorbeelden in de samenwerking aan stakehoders. Het programmateam is minder vanuit macht/dwang gaan werken en meer op basis van een resultaatgerichte dialoog.  

organisatieontwikkeling