Skip to main content

Decos : interim operationeel directeur

Vanuit haar bijzondere kantoor in Noordwijk levert Decos digitale oplossingen voor documentmanagement, vergaderen en mobiliteit. Men wil mensen efficiënter en meer verbonden laten zijn en zo een bijdrage te leveren aan een schonere, minder verspillende maatschappij. Decos Information Solutions, een werkmaatschappij van Decos die werkt volgens de principes van zelfsturing, heeft de keuze gemaakt om tijdelijk de directie te versterken om haar doelstellingen te realiseren en om een volgende organisatie-ontwikkelstap te maken. 

Vraag

Aan Forzes wordt gevraagd om hen te ondersteunen bij een tijdelijke versterking van de directie om op die manier haar doelstellingen te realiseren,om een volgende organisatie-ontwikkelstap te maken en zelfsturing verder te implementeren

Inzet

Forzes leverde in 2015 en 2016 gedurende 10 maanden een interim operationele dicecteur om Decos te ondersteunen bij deze opgave.

Opbrengst

De manager heeft onder meer bijgedragen aan:

  • Realisatie van de financiële doelstellingen van de organisatie
  • Professionaliseren van het projectmanagement-team en het client support center
  • Advisering van de board over inrichting en besturing van de organisatie in bredere zin
  • Verder vormgeven en implementeren van een passende vorm van zelfsturing

inrichting en besturing, organisatieverandering