Skip to main content

Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak: verandermanagement

Interimmanagement van een griffieteam op weg naar flexibiliering door duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling.

Vraag

Het griffieteam van het LDCR int 170 miljoen aan griffierechten, beheert de rekening courant van advocaten en verwerkt declaraties van 250 deurwaarders. De financieel-adminstratieve wereld is in beweging en de afnemers stellen hoge eisen. Het MT ziet de potentie van de medewerkers en wil hen beter en meer resultaatgericht laten samenwerken. Het gaat om het opheffen en samenvoegen van drie secties tot één wendbaar team, onder andere door ontwikkelen van een strategie en veranderplan en een teamontwikkelingstraject gericht op samenwerking en resultaatgerichtheid. 

Inzet

Forzes ontwikkelde en begeleide dit team in haar ontwikkeling vanuit de operatie. Leren en presteren tijdens het werk stond centraal.

Opbrengst

In het 1,5 maanden durende traject zijn er duidelijke stappen gezet in de kwaliteit van processen en samenwerking. Er staat een team waar veiligheid, duurzame inzetbaarheid en samenwerking geborgd is en medewerkers weer plezier hebben in hun werk. Teamleden vonden werkend leren en lerend werken niet alleen productief én leerzaam, maar ook enorm leuk. Het MT was positief verrast door de opbrengst, het talenten en de energie van hun mensen die passen bij deze “parel” binnen de rechtspraak en rijksoverheid!.

organisatieverandering