Skip to main content

Openbaar Ministerie Parket Noord-Nederland: begeleiding visie-ontwikkeling

Parket Noord-Nederland werkt aan de invulling van visie 2020 van het Openbaar Ministerie. De visie die op landelijk niveau vorm krijg, vraagt om vertaling naar de specifieke situatie van het Parket Noord-Nederland. 

Vraag

Bestuur, directie en MT hechten veel waarde aan een heldere visie en onderliggende waarden als basis voor de strategische keuzes voor de komende jaren. Vraag aan de Forzes adviseur: helpt met verhelderen van de visie en begeleidt de vertaling ervan naar concrete plannen voor het parket en haar afdelingen voor 2018.

Inzet

Forzes leverde in 2017 een procesbegeleider die directie en mt in enkele bijeenkomsten heeft meegenomen om van buiten naar binnen te kijken, een helder visie te beschrijven en deze te vertalen naar een concreet jaarplan om de eerste stappen in het realiseren van de visie vorm te geven. 

Opbrengst

In het proces zijn teamleiders en OR nadrukkelijk betrokken om zo in een vroeg stadium een gedragen en gedeelde visie te vormen. Om deze visie ook breder te delen, zowel binnen het Arrondisementsparket Noord-Nederland als bij de netwerkpartners; in Noord Nederland en binnen het gehele OM, is de visie vormgegeven in een animatiefilm. Verder leverde dit proces per afdeling een jaarplan en concrete doelstellingen op voor 2018.

visie en strategie