15-05-17 (Neuro)talent in een toekomst zonder werk

Wat staat HRD te doen, als robots en kunstmatige intelligentie grote delen van ons werk overnemen?

Deze vraag staat centraal op de bijdrage die Evert Pruis samen met collega Ger Driessen en Ria van Dinteren gaat leveren op het jaarlijkse congres van de Association for Talent Development van 21-24 mei ’17 in Atlanta. De leden van Forzes en hun relaties waren op de Open Netwerk Bijeenkomst van 15 mei in de gelegenheid om getuige te zijn van een sneak preview van twee van hun verhalen.

Evert legt de eer voor het ontstaan van de bijeenkomst bij Japanse collega, Koko Nakahara. Nakahara ziet in het land van de rijzende zon de exponentiële toename van robotisering en kunstmatige intelligentie. Zij voorziet enorme maatschappelijke gevolgen en voelt de urgentie daarover na te denken en zo mogelijk op te anticiperen. Deze automatisering vervangt niet alleen de routinematige en fysieke taken (dirty, dangerous & dull), maar in toenemende mate ook de niet-routinematige en cognitieve taken, zoals die van kenniswerkers. De Engelse overheid liet uitrekenen dat 45% van alle werk nu al ‘automatiseerbaar’ is en op afzienbare termijn in potentie nog eens 13%. Werk dat een beroep doet op complexe waarneming en handelingen manipulatie (chirurgen), creatieve intelligentie (start-ups) en sociale intelligentie lijken de dans nog het meest te ontspringen. Dat stemt tot nadenken (en handelen) van wetenschappers, politiek bestuurders, ondernemers, onderwijsbestuurders in het algemeen en van HRD professionals in het bijzonder.

Ger verklaart de opkomst van robotisering en kunstmatige intelligentie (AI) door te wijzen op de exponentiële groei (volgens de Wet van More) van (1) rekenkracht van computers, (2) embedded technologie in allerlei dagelijkse apparatuur (koelkasten, auto’s, tandenborstels, thermostaten, etc.) en de ‘big data’ die het gebruik daarvan oplevert. Ger ziet het als een taak voor HRD professionals om (1) AI op de agenda te plaatsen, (2) AI te gebruiken om tot accuratere adviezen te komen voor individuele ontwikkeling (LinkedIn Learning bemenst de grootste stand op de Educational Technology beurzen), (3) AI op de werkplek te brengen in de vorm van Intelligent Performance Support voor complexe, cruciale taken, (4) AI in te zetten in leerprocessen (slimme kennisopname, efficiënte individuele leerroutes, memotraining) en (5) een nieuw soort teamwork door als mensen samen te werken met AI.

Evert nodigt deelnemers uit om in groepen op het gepresenteerde na te denken aan de hand van twee vragen: Wat zie ik er van in mijn werk? Wat zou ik er mee willen in mijn rol?

ROI Handout ATD 2017
ROI Handout ATD 2017

De tweede bijdrage van Evert en Ria van Dinteren op de ATD gaat over de vraag wat HRD wil, kan en moet met de breinkennis die beschikbaar komt. Ria introduceert zichzelf en haar passie voor het brein. Vijf keer per seconde checkt de amygdala in onze kleine hersenen of we moeten vechten of vluchten of dat we ons kunnen ontspannen. En pas als we kunnen ontspannen, kunnen we hogere cognitieve functies, zoals leren, ‘aanzetten’. Evert spitst zijn betoog toe op drie kerntaken van HR: talent spotten, ontwikkelen en behouden. Het spotten van eigen talent is moeilijk, omdat mensen onbewust bekwaam zijn als het gaat om hun talent. Talent spot je onder andere door aan mensen te vragen aan welk werk ze het meeste plezier aan beleven en wat ze niets liever zouden doen. Het ontwikkelen van talent vraagt om investeringen en uitdagen op kwaliteiten en veel minder op de tekortkomingen. Evert haalt de interpretatie van Isolde Kolkhuis Tanke over de Growth vs Fixed Mindset en het onderwijskundig denken van Vigotsky aan: daag mensen uit, maar in kleine stappen.niet te veel Iets wat de breinwetenschap ook aantoont is dat veel (eindeloos) oefenen cruciaal is voor het leren van nieuwe vaardigheden. Een nieuwe vaardigheid vraagt om minimaal 50 keer oefenen. Evert constateert dat dit simpele gegeven op elk trainingsveld voor tennis, hockey en voetbal overal te zien is, maar in de instructielokalen en werkplekken waar wij onze mensen opleiden veel te weinig.

Kaart Ria Evert ATD 2017
Kaart Ria Evert ATD 2017

Deelnemers gaan opnieuw in subgroepen uiteen en reflecteren op de vraag: Wat intrigeert mij als het gaat om spotten van talent, ontwikkelen van talent of het behouden van talent?

Na een korte afronding nodigt Sander alle deelnemers uit om door te praten tijdens en na een walking dinner, verzorgd door de staf van Kasteel Hoekelum. Sander kondigt de volgende Forzes | Open Netwerk Bijeenkomst aan: 18 september 2017 over Leiderschapsontwikkeling.

170515 FONB 01

evenement

Copyright © Forzes • Webdesign by Dai Dai DesignPrivacyverklaringAlgemene voorwaarden • Opleidingsvoorwaarden • Sitemap 

Disclaimer: wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal op deze website te achterhalen. Als u denkt dat uw materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..