Skip to main content

18-06-19 Wat je van ver haalt is lekker...

Dinsdag 18 juni, een mooie zomerse dag, op de zomerse locatie ‘Beachclub People’ in Kijkduin… Forzes organiseerde die dag een zogenaamde ATD-Afterparty voor klanten en netwerkgenoten. 

Deze stond in het teken van het delen van ervaringen en nieuwste inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen opgedaan tijdens de ATD (International Conference van de Association for Talent Development) in Washington. De ATD-conferentie is een jaarlijks terugkerend internationaal event. Er komen meer dan 10.000 bezoekers uit 88 landen. Meer dan 400 sprekers delen hun visie delen op leren en ontwikkelen. Evert Pruis, van Forzes, was één van de delegatieleden uit Nederland en België en één van de sprekers op de ATD. In de vorm van een Proeverij, met tapas en voorgerechten, hebben een een aantal delegatieleden ons meegenomen in wat voor hen de meest opvallende ontwikkelingen en indrukken zijn op het gebied van leren en ontwikkelen.

Dick Krikke, (directeur van Develhub, de vereniging voor professionals in talentontwikkeling) wist met een mooie metafoor over de vijf smaken (zoet, zuur, zout, bitter en umami), duidelijk te maken hoe divers de ATD ook dit jaar weer was. Hij vertelde ons hoe Artificial Intelligence niet meer ‘voor de deur staat’ maar al in de woonkamer is toegetreden. Daarnaast was hij onder de indruk van de boodschap van key-note speaker Seth Godin die ons als mens aanmoedigt onze imperfecties te omarmen en ons medemens te betrekken bij bewustmaking van onze blinde vlekken. 

Hester Mager (Tele’train) vertelde ons dat twee jaar geleden haar indruk op de ATD was dat “virtual reality”, “mental reality”, “chatbot” en “artificial intelligence” nog slechts ‘buzz-words” waren en dat nu, anno 2019, er concreet uitgewerkte voorbeelden waren die de toegankelijkheid van digitale leer-technologie illustreren. Zij vertelde over voorbeelden waarbij trainingen en leerevents vervangen worden door VR-reality. Chatbots vervangen coaches en trainers en stellen vragen die tot diepgaande gesprekken leiden.

Emma Lodder, het jongste delegatielid (student Experience Design), vertelde vol enthousiasme over haar ervaring: “mocht ik als student willen reizen en opzoek gaan naar passievolle mensen die open staan voor een gesprek om mij iets te leren, zou ik geen beter plek kunnen noemen dan de ATD”. Haar specifieke interesse ging uit naar gamification, microlearning en storytelling. 

Michiel Klønhammer, (Learning Stone), was op de ATD aanwezig met zijn Nederlandse leerplatform voor het ondersteunen van blended learning. Hij was onder de indruk van het enorme aanbod met aanbieders van materialen, tools en boeken op het gebied van Learning & Development. Booming! Hij benoemde dat het zaak is om je vooraf goed voor te bereiden zodat je gefocust kunt ‘waden’ door het enorme aanbod, wil je eruit halen wat voor jezelf het meest van belang is. Aanbieders raadt hij aan om tevoren te focussen op een doelgroep die ter plekke te bereiken is en die ongeveer hetzelfde naar L&D kijkt als wij in Nederland. Échte L&D-ers raadt hij af om in de techniek te duiken (die je er ook kunt vinden), maar te zoeken naar mooie praktische verhalen van gebruikers en adviseurs die zaken in de wereld hebben gezet. Bij hem was vooral het verhaal van Learning Rebels blijven hangen.

Ria van Dinteren, (Breinwerk), is een fervent bezoeker van de ATD sinds 2007. Ria merkt op hoe de neurowetenschap in tien jaar tijd een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het wordt nu steeds meer vanzelfsprekend geïntegreerd en toegepast bij leren en ontwikkelen. Zij herinnerde ons aan het menselijke principe van “bias” en onze neiging de werkelijkheid te willen versimpelen, ondermeer door onze gewoonte van “cutting corners”. 

neurotalent visual

Bob Berkman (van het training- en adviesbureau dat zijn naam draagt) vermaakte ons met een relaas over het optreden van landgenote Jeanne Bakker die op de ATD bevlogen vertelde over de transformatie die plaatsvond bij hotelketen Accor. In lijn met “Pokemon principles” was het succes van de transformatie als volgt samen te vatten:

  1. Create an attractive story that you want to be a part of
  2. Work with levels of achievement
  3. Keep them curious for more
  4. Learning is boring. Gaming is fun.
  5. Build in lots of rewards
  6. Getting unexpected rewards stimulates curiosity
  7. Make sure it’s social

Pokémon Principles 

Evert Pruis (Forzes) legde ons drie tapas voor; veiligheid, motivatie en mindset. Zo had hij het voorrecht om Amy Edmonson te horen spreken over psychologisch veiligheidsklimaat. Dat klimaat laat zich heel eenvoudig definiëren: "iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken".

Evert was tijdens de ATD in de gelegenheid Amy een casus voor te leggen betreffende een van onze opdrachtgevers. Daar werken wij participatief aan een organisatieontwikkelprogramma, terwijl de directie directief aanstuurt. Dat creëert onveiligheid. Hij vroeg Amy hoe we om zouden moeten gaan met deze situatie. Haar suggestie? Laat de werkvloer de verhalen delen hoe ze opbloeien door uit intrinsieke (daarover later meer) motivatie een bijdrage te leveren aan de organisatieontwikkeling. Deel die verhalen vooral niet zelf. Laat hen het doen.

Een eye-opener die Evert opdeed kwam via Susan Fowler. Zij gaf haar visie op motivatie. Waar anderen spreken over intrinsieke en extrinsieke motivatie, onderscheidt Susan zes vormen van Motivatie. Optimale motivatie strookt met je normen en waarden.

Spectrum of motivation model

De eye-opener die hij in de sessie had, ging over het onderzoeksresultaat van Susan dat competentie in een gesprek gecreëerd kan worden. Door vragen te stellen als: “over welke kennis en vaardigheden beschik je die helpend kunnen zijn?” of “welke inzichten in jezelf heb je of kun je opsteken om voorwaarts te kunnen gaan?” creëer je als het ware competentie. Geen grote trainingsprogramma’s: een goed gesprek volstaat.

De derde en laatste sessie die Evert aan geïnteresseerde toehoorders voorlegde was de sessie van het Arbinger Institute over “mindset”. Al jaren komt hij hen tegen op de ATD. En nu opeens was hij benieuwd naar hun verhaal. In alle eerlijkheid om een persoonlijke motivatie. Omdat hij zich nooit had beseft dat het oprichten van een netwerkorganisatie met drie andere vakgenoten (lees Forzes) zou betekenen dat van hem ooit een rol als leider gevraagd zou worden. De begrippen ‘inward’ en ‘outward’ mindset die hij in deze sessie leerde, hebben hem enorm geholpen om ons leiderschap tegen het licht te houden.

Er viel duidelijk veel te halen en brengen op de ATD in Washington - en wij zijn blij dat wij ook dichterbij huis, in Nederland, langs de Noordzee, daarvan hebben mogen proeven en elkaar hebben mogen inspireren!

evenement