Voorbeeldprojecten

Continu verbeteren

Een plantmanager van een dropjesfabriek treedt binnen aanzienbare tijd terug en wil een organisatie achterlaten waar het gedachtegoed van continu verbeteren op iedere managementlaag gedragen en uitgedragen wordt. Dit was het startpunt van een ontwikkelingstraject van teamleiders. Onze opdrachtgever werd enthousiast van “management development met 0% training”. Teamleiders namen eigenschap van een veranderopdracht die 3 maanden duurde en zij werden in die periode intensief door ons begeleid.


De inwerkacademie

Een grote bank ziet zich - vlak voor de kredietcrisis - geconfronteerd met een instroom van 350 nieuwe medewerkers in het particuliere en eveneens 350 in het kleinzakelijk domein. Deze medewerkers verbleven gemiddeld twee jaar in hun startfunctie en hun inwerkperiode vergde anderhalf jaar. Nadat wij de businesscase in het MT presenteerden, werd een budget van enkele miljoenen vrijgemaakt waarmee wij een academie hebben helpen opzetten waarmee de inwerkperiode werd verkort naar een half jaar en de effectieve werktijd verlengd met een jaar.


Implementatie INK-model en leiderschapsontwikkeling

In de politiek, maatschappelijk en bestuurlijk uitdagende setting van deze overheidsdienst is er de noodzaak om te ontwikkelen van een activiteitgerichte naar een procesgerichte organisatie (INK model). Forzes ontwerpt en implementeert een nieuw besturingsmodel en verzorgt de organisatieontwikkeling om naar de gewenste situatie te groeien. Ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap bij directie, management en teamleiders speelt daarbij een belangrijke rol.


Duurzaam leren en ontwikkelen binnen een woningcorporatie

Een grote, moderne woningcorporatie wil vooraan lopen in haar dienstverlening naar de klanten en haar werkgeverschap daarop passend inrichten. Ze ontwikkelt zich naar een corporatie die zich meer en meer duurzaam organiseert waarbij ketensamenwerking belangrijker wordt. Deze ambities vragen om medewerkers die zich blijvend willen en kunnen ontwikkelen opdat ook de organisatie zich blijvend, duurzaam kan blijven ontwikkelen. Samen met een betrokken directie en P&O afdeling ontwikkelt Forzes beleid en implementeert diverse aspecten van het nieuwe duurzaam leren en ontwikkelen binnen de organisatie.


Transitiemanagement bij een zakelijke dienstverlener

Een Business Unit (ca. 1500 medewerkers) van een grote internationaal opererende zakelijke dienstverlener moet wegens veranderende marktomstandigheden kantelen naar een organisatie gericht op ‘product leadership’. Verder moest de lappendeken van relatief kleinere units omgebouwd worden naar een sterke, heldere organisatie van vijf bedrijfsonderdelen met een beperkte set producten en diensten. Forzes verzorgde het transitiemanagement voor deze operatie.


Vergroting van commerciële slagkracht in sociale setting

Een organisatie in de Sociale Werkvoorziening moet en wil zich ontwikkelen van een bedrijf waarin mensen met een SW-indicatie beschermd kunnen werken in productieomgevingen naar een bedrijf waarin diezelfde mensen zich zo veel als mogelijk ontwikkelen in de richting van de arbeidsmarkt. Die nieuwe missie vraagt om andere activiteiten en om ander(e accenten in) gedrag en attitude van de staf. Forzes ontwerpt, ontwikkelt en verzorgt een gericht ontwikkelprogramma om de commerciële slagkracht van de consulenten en hun management verder te vergroten.

Volg ons