Ontwikkelen van individuen, teams en organisaties

Forzes begeleidt veranderingsprocessen

Bedreigt de slechte sfeer binnen een team of afdeling de onderlinge samenwerking? Wilt u weten of de investering in opleiding en training het beoogde rendement oplevert?

Gaat er door vertrek of onderbenutting latent talent verloren? Wilt u ondersteuning bij een (trainings)programma voor de ontwikkeling van vakmanschap en leiderschap? Heeft u een teamleider die aan het begin van zijn of haar leidinggevende carrière staat en die wel wat stevigheid kan gebruiken?

Voor Forzes is leren direct verbonden met presteren. Een leerinterventie met Forzes is daarom nooit een enkelvoudige trainingssessie, maar ingebed in de dagelijkse praktijk en in de jaarlijkse HR-cyclus van zowel de lerende als de leidinggevende.

Forzes wil zich samen met u hard maken voor leerinterventies die écht renderen, die een zichtbare werking hebben op uw bedrijfsprestaties en die zich binnen één jaar terug kunnen verdienen. Deze leerinterventies kunnen face-to-face, maar ook blended zijn, zoals (combinaties van) inspiratiesessies, masterclasses, workshops, trainingen, e-learning en mobile learning en prestatieondersteuning op de werkplek.

Hoe Forzes werkt 

Volg ons