Skip to main content

  • Forzes Academy

Trainingen die niet gekoppeld zijn aan toepassing op het werk hebben beperkt invloed op de kwaliteit van het werk.  De meeste trainingen, workshops et cetera verzorgen we in de vorm van in-house maatwerktrajecten, gericht op duurzame (gedrags-)verandering. Daarbij spelen we in op de werkcontext en combineren we overdracht van kennis en vaardigheden met andere interventies die zorgen dat het geleerde duurzaam wordt toegepast in de praktijk van betrokkenen.

De training 'Het motiverende gesprek' verzorgen we ook via open inschrijving.

Deze training richt zich op coachen bij (gedrags-) verandering. Dat is de specialiteit van Frank Goijarts. Hij schreef er meerdere boeken over. In zijn open trainingen maken de deelnemers kennis met de methoden en technieken rondom het aanboren en aanwakkeren van intrinsieke motivatie voor verandering.

Forzes is CRKBO- geregistreerd. Daamee kunnen we indien gewnenst  bijscholing leveren die voldoet aan de eisen van Btw-vrijstelling. E

Teaser training Motiverende Gespreksvoering

Training Motiverende gesprekken

Contactpersoon administratie

Contactpersoon opleidingen

Algemene informatie