Skip to main content

Sander Kamp

Ik ben een ervaren veranderkundige. Ik ondersteun organisaties, teams en individuen om het beste uit zichzelf laten halen om op die manier de gewenste verandering, ontwikkeling te realiseren. Door waar mogelijk samen met de betrokkenen te doen wat blijvende werking heeft. Door ruimte te geven voor eigen initiatief en door afspraken te maken en aan te spreken op resultaat. Met aandacht voor de harde kant als strategie, structuur en processen en altijd gericht op ontwikkeling van individuen, teams en organisatie.

Rollen

Afhankelijk van de situatie kan ik verschillende rollen vervullen: adviseur, project- of programmamanager, (strategisch) verandermanager, procesbegeleider of een interim rol van directeur of manager. Voorbeelden:

 • Begeleiden van bestuur of directie om te komen tot missie, visie, strategie, inrichting en (nieuwe vormen van) besturing
 • Implementeren van strategie, beleid, werkprocessen of instrumenten
 • Verbeteren van samenwerking binnen de organisatie of tussen organisaties
 • Ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap en management
 • Ontwikkelen van veranderkracht

Typisch Sander

Scherp op het waarom | Constructief | Doelgericht | Oog voor ontwikkeling van medewerkers | Organisatie-sensitief | Creatief | Lol

Expertise

 • (Verander-)visievorming en strategie
 • Ontwerp en implementatie van veranderingen
 • Portfolio-, programma en projectmanagement
 • Teamontwikkeling en -coaching
 • Executive (team-)coaching 
 • Portfolio- programma en projectmanagement
 • Interim-management

Kwaliteiten

 • Afpellen van vraagstukken
 • Soepel bewegen op alle niveaus in de organisatie
 • Delen van kennis
 • Duurzame, blijvende verandering realiseren
 • Verbinden (van organisaties, organisatieonderdelen en mensen)