Skip to main content

  • Een collegiale leergang als reflectieve rondreis

  • Cyclisch leiderschap

Wij zien bij onze opdrachtgevers een groeiende behoefte aan verdieping op leiderschap die de traditionele managementopleiding ontstijgt. Dat heeft ons ertoe gebracht deze reflectieve rondreis Cyclisch leiderschap te ontwikkelen.

In deze ‘reis’ onderzoeken senior managers in het ritme van de vier jaargetijden de leiderschapsthema’s vertrouwen, zijn, verbinden, bewegen, sturen, en loslaten. Werkwoorden die de essentie weergeven van wat leiders in verandering doen.

De praktijk van leiderschap en veranderen staat centraal. Voor senior managers die samen verdiepen op inhoud, elkaar inspireren en openstaan voor het delen van ervaringen. Zes bijeenkomsten op bijzondere locaties als bronnen van inspiratie. Onder begeleiding van Jacco Westerbeek en Nicole Toorenaar als ervaren facilitators en met inbreng van prikkelende gasten.

Interesse of vragen?

Ken je iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in deelname? Deel dan deze pagina.

Figuur leiderschap

De bijeenkomsten

Dag 1

VERTROUWEN // AAN DE RIVIER
groep vormen - vertrouwen begin- of eindpunt? - bouwen aan vertrouwen

Dag 2

ZIJN // IN HET MUSEUM
inspiratiebronnen - drijfveren - energie - schaduwkanten

Dag 3

VERBINDEN // IN DE DIERENTUIN
verbindend leiderschap - integriteit - conflict - intervisie

Dag 4

BEWEGEN // IN HET BOS
samenwerking - groepsdynamiek - topteams - intervisie

Dag 5

STUREN EN LOSLATEN // OP HET STRAND
leiding geven aan verandering - eigenaarschap - macht - intervisie

Dag 6

VRIJPLAATS // IN DE STAD
open ruimte - intervisie

Dag 7

SLOTBIJEENKOMST
intervisie - afsluiting van het traject