Skip to main content

Verandervisie en -strategie

Richting kiezen. Waarheen? Wat willen we en wat kan er dan? Met wie? Horizon afschuimen. Waar brandt het licht? Complexe wereld hongert naar eenvoud. Verbeelden en delen. Revolutie of evolutie? Omdenken en spelen. Vreemde ogen richten frisse blik. Aha!

Inrichting en besturing

Richting zoekt voertuig. Wat brengt ons waar we willen zijn? Hoe? Wie gaat erover? Vorm volgt functie. Puzzelen. Stuur, roer, leidsel, wortel of stok? Wat brengt ons verder? Oude lampen of nieuwe? Hoe komt de geest uit de fles? Kritische vriend denkt mee en tegen.

Duurzame implementatie

Handen en voeten. Idee wil landen, wortelen voor veerkracht. Tegen de waan van de dag. Wie pikt het op, wie haakt er aan? Zuurstof voor smeulend verlangen. Ploegen, eggen, zaaien, oogsten. Samen op avontuur?

Krachtig veranderwerk

Het stormt. En als het niet stormt dan waait het stevig. Wat doet u? Kruipt u in uw schulp of steekt u het hoofd juist buiten de deur? Welke kant gaat u op? Wat is daarvoor nodig? Hoe organiseert u dat? Wie neemt u mee? Veel kunt u zelf; soms is hulp welkom…

Wij hebben tientallen jaren ervaring met het begeleiden van veranderen. We doen dat mét u en uw mensen. Veranderkracht door samen leren en doen. Daar ligt de kiem voor duurzaam resultaat. Onze keus: co-creatie: snel aan de slag op basis van dialoog en wederzijds respect. Op zoek naar de juiste toon, het goede tempo, de optimale opbrengst. Slim voortborduren op wat er is, dat maakt veranderwerk krachtig.

Heldere afspraken op basis van werkende principes, waarden, doelen en belangen van betrokkenen. Inzet op intrinsieke motivatie door aandacht voor veiligheid, autonomie, persoonlijke betekenis en competenties. Met humor en relativeringvermogen om nóg meer ruimte te scheppen.

Organisatieverandering concreet gemaakt

Strategie, operationele uitwerking en/of gewenst (werk)gedrag. Duidelijk, scherp en bondig. In klare taal, toepasbaar en nooit ingewikkelder dan nodig. Niet alleen hoog over, we leveren een concrete bijdrage aan de invoering, op elk niveau. 

Doorpakken met gevoel, daar zijn wij van.