Skip to main content

Forzes Atelier op 14 september 2015

Een inspirerende locatie in Ede + inspirerende vakgenoten = een waardevolle en inzichtrijke netwerkmiddag. 

Onze netwerkleden uitten de behoefte om met elkaar aan te werken en meer te delen rondom verschillende onderwerpen rondom het werk als veranderkundige. Dit eerste Forzes Atelier – een hele middag – is de eerste van vier ateliers die Forzes in deze opzet tot en met december organiseert.

Halen en Brengen staat centraal. Een inventarisatie bij de start laat zien hoe we deze en de aankomende middagen willen ‘vullen’, vraaggestuurd en transparant. Het royale aanbod geeft inzicht in kennis, kunde en mogelijke ideeën voor deze en volgende bijeenkomsten. Het dilemma over de gedrevenheid als veranderkundige versus de snelheid van de organisaties waarbinnen wij mogen werken, had veel aandacht. En ook ervaringen rondom bloggen, omgaan met Evernote, delen rondom lopende opdrachten, etc.

Keynote speaker is Roy Schoemaker, consultant bij Entrador, een bevriende organisatie. Hij vertelt over de door hem ontwikkelde en getoetste methode en afstudeerproject voor de masteropleiding die hij bij SIOO volgde. Hoe het onvoorspelbare voorspelbaar wordt en hoe je kunt sturen op interactie door improvisatie voor te bereiden. Schijnbare tegengestelde bewegingen. Hij baseert zijn methode o.a. op theorieën van Barrett en Weick.

werkzame aspecten veranderaanpak

Volgens Frank Barrett (2012) is juist het continue improviseren en experimenteren hetgene wat voor continue vernieuwing en verandering zorgt in organisaties. Inzichten en lessen uit de jazz improvisatie, zijn zijn bron. Barrett ondervond dat zelfs in de vrije jazz er altijd een ‘minimale structuur’ – een akkoordenschema, een toonsoort, etc. Zonder structuur geen improvisatie.

Roy pleit voor de waarde van een plan – tegen de stroom van deze tijd in: ‘er verandert toch veel gaandeweg’. Het scherpt de visie, zorgt voor draagvlak, eenduidig begrip en commitment. 80% van het werk zit in de goede voorbereiding. Ophakken van het einddoel in kleine demonstreerbare stappen bij voorbeeld of kort cyclisch veranderen met de eindgebruiker leuk maken. “Laveren tussen orde en chaos, dat is waarom wij veranderaars er zijn, en dat op waardeniveau”, aldus Roy.

En dat het leven volop mee deed bewees het effect van een persoonlijk, verdrietig bericht in de loop van de middag. Dat bracht voelbare diepgang in de gesprekken daarna. Uit loyaliteit en medeleven namen wij het besluit om de gezelligheid van het diner te verplaatsen naar volgende maand.