Skip to main content

Doorgewinterde leiders zetten diepgaand persoonlijk werk in op weg naar teamresultaat

Roemer Visser en Evert Pruis voerden in de periode 2018 - 2020 interviews met 19 leiders van diverse profit- en non-profit organisaties. Hun belangrijkste vraag was niet zozeer hoe ze met succes hun organisatie leidden, maar wie ze daarbij waren: als mens.

In hun open gesprekken deelden ze niet alleen hun aanpak, ideeën en visie, maar ook wat hen dreef toen ze handelden.

Ze ontdekten dat hun mentale en emotionele toestand de doorslaggevende succesfactor was voor hun interactie met anderen. Die toestand bepaalde de kwaliteit van wat ze zeiden, wat er werd gehoord en de impact die dat bereikte. Gezamenlijk met hen constateerden ze dat dit bepalend is voor hun persoonlijke resultaten als leider en de resultaten van hun team, afdeling, divisie of bedrijf.

Vier principes

De interviews hebben verschillende principes blootgelegd die het fundament vormen voor hun relaties met hun superieuren en hun (management)team. Tijdens hun sessie in Salt Lake City diepen ze vier principes uit en illustreren die ieder aan de hand van een interview dat voor ons exemplarisch was. Noem het een lichtend voorbeeld.

Principe  Hoe leiders het principe in actie omzetten Baten voor henzelf, hun team en de resultaten
Diep persoonlijk werk

Bovengemiddelde duur en frequentie van time-outs voor persoonlijke reflectie en leren.

Verwerft duidelijkheid over reflexen en gedragspatronen in relatie tot anderen. Resulterend in een manier om de relatie te verbeteren. 
Loslaten, ook van oordeel naar anderen en situaties Ambiguïteit en risico toelaten. Loslaten wordt een integraal onderdeel van de dagelijkse routine. Zelf & anderen vertrouwen.  Helpt te accepteren en over te geven aan wat er is om van dienst te kunnen zijn aan wat er moet gebeuren. Stoere liefde. 
Leidinggeven vanuit emotionele en relationele nabijheid Relaties en interacties veilig maken door proactieve empathie.

Maakt echte verbinding met anderen mogelijk, wat resulteert in meer openheid, leren, ontwikkeling: groeimindset. 
Integriteit, authenticiteit en stevig verankerd zijn Omringd door vrienden en familie en een team dat volkomen eerlijk is. Leren je lichaam te vertrouwen: instincten, gevoelens en ingevingen. Vermindert angst en ongerustheid in het team. Leidinggevenden en team weten waar ze aan toe zijn, wat resulteert in duidelijkheid.

Diep persoonlijk werk

Een voormalig Country Director Benelux van Unilever Baking, Cooking and Spreads, reserveert een dag in de week voor diepgaande persoonlijke reflectie. "Naar mezelf kijken, mezelf afvragen waarom ik me gedraag zoals ik doe, waarom ik in elkaar zit zoals ik ben, waarom ik reageer zoals ik reageer". Zijn diepe en soms pijnlijke introspectie wekt zijn empathie voor de ander op. Dat stelt hem in staat om de taal te vinden die mensen raakt.

Loslaten

Een directielid van Eurapco (de alliantie van 8 Europese onderlinge verzekeringsmaatschappijen) scant elke vergadering die ze leidt op ongeregeldheden. “Op het moment dat ik voel dat er iets onuitgesproken is en aangepakt moet worden, roep ik een koffiepauze in en spreek ik privé met de betrokken leider. Alleen als we dat met elkaar wederzijds hebben gedeeld, brengen we het naar de tafel ”. "Ik heb geleerd om hierin zonder twijfel op mijn lichaam te vertrouwen."

Leidinggeven vanuit emotionele en relationele nabijheid

Iemand uit de directie van Aramco Overseas Oil begint elke vergadering door een stuk van zijn favoriete muziek te spelen en een ronde van persoonlijk delen te leiden. 'Wat is er echt met je gebeurd? Waar ben je trots op?". Hoewel deze momenten nogal wat tijd in beslag nemen, komt de bijeenkomst daarna in een stroomversnelling.

Integriteit, authenticiteit en stevig verankerd zijn

Een senior PWC-partner Actuary Taxations vertelde: "Ik heb geen waardering nodig: in welke situatie dan ook. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. " We leerden dat dit hem in staat stelde om stevig verankerd te zijn in de situaties waarin hij zich bevindt en er volledig voor de ander te zijn. Het is alsof zijn aandacht toeneemt naarmate hij authentieker wordt.

Toepassing in het werk

Roemer en Evert zijn er gedurende hun sessie op gericht op de deelnemers een toepasbare leeropbrengst mee te geven. Dit zijn de doelen die ze zich stellen:

  1. Deelnemers ontdekken drie manieren om werken aan zichzelf in hun dagelijks werk te integreren.
  2. Deelnemers zullen leren hoe zij loslaten in praktijk kunnen brengen: in elke ontmoeting en relatie met anderen.
  3. Deelnemers benoemen een rolmodel in hun eigen organisatie die authentiek en stevig gegrond is (om van te leren). 

Meer weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel met Evert Pruis