Skip to main content

Prijs!

Onlangs hebben wij, Forzes collega's Jacco Westerbeek en Sander Kamp, een mooi organisatieontwikkeltraject mogen uitvoeren voor Presikhaaf & Bedrijven.

Dit bedrijf in de Sociale Werkvoorziening wil zich ontwikkelen van een bedrijf waarin mensen met een SW indicatie beschermd kunnen werken in productieomgevingen naar een bedrijf waarin diezelfde mensen zich zo veel als mogelijk ontwikkelen in de richting van de arbeidsmarkt. De nieuwe Participatiewet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Ook voor organisaties in de Sociale Werkvoorziening betekent dit heel veel. Zo moet er moet een verschuiving plaatsvinden van beschermd werken naar arbeidsmarkttoeleiding. Daarvoor is aandacht voor ontwikkeling van de doelgroep heel belangrijk én moet management en staf van de organisatie zich, veel meer dan vroeger, richten op het plaatsen van medewerkers bij opdrachtgevers voor een redelijk tarief. Kortom, meer commerciële slagkracht!

Forzes heeft voor en met Presikhaaf & Bedrijven een krachtig organisatieontwikkeltraject met een doorlooptijd van drie maanden ontworpen, ontwikkeld en uitgevoerd. Een traject gericht op het vergroten van de commerciële slagkracht. In kernwoorden: intensief, gericht op organisatiebelang én eigen leervraag, directe toepassing in eigen praktijk, leren door te doceren aan collega’s, commercieel resultaat al tijdens het traject, intensieve rol voor directie en management, grote inzet van deelnemers op en tussen contactdagen, focus op klantvraag.

Verrast met een prijs

Wat schetst onze verbazing? Onlangs werden wij verrast met een bericht van één van de deelnemers. Bij een medewerkersonderzoek waren wij gekozen tot ‘beste duo extern’ en daaraan was een certificaat verbonden en een symbolische prijs. Was de concurrentie groot? Nee, waarschijnlijk heeft deze organisatie maar met een beperkt aantal externe duo’s gewerkt in 2014. Wellicht waren we het enige duo extern van 2014. En dat doet niets af aan het effect. De werking ervan is namelijk heel bijzonder. Nooit eerder ontvingen wij een prijs van een opdrachtgever voor een succesvol uitgevoerde opdracht. Het is immers vanzelfsprekend dat je je stinkende best doet en het gewenste resultaat levert (en een beetje meer). En toch is het heel eervol om deze blijk van waardering te ontvangen; zo krijgt co-creatie en ketensamenwerking echt vorm.

Mooi gebaar Presikhaaf & Bedrijven! Dank daarvoor.