Skip to main content

Royal Reesink: teamcoaching MT

Reesink Staal investeert proactief in de ontwikkeling van haar nieuwe managementteam. Een goed voorbeeld doet immers volgen.

Vraag

Aan Forzes wordt gevraagd  om het managementteam te helpen bij de reflectie op en doorontwikkeling van de onderlinge samenwerking: ‘Teamwork@ReesinkStaal. 

Inzet

Forzes levert een senior teamcoach. Onderdeel van het traject is een serie maandelijkse, praktijkgerichte trainingen over samenwerking en communicatie. Tussen deze interactieve trainingen voeren deelnemers in hun praktijk leeropdrachten uit. In die leeropdrachten brengen ze het geleerde in de praktijk en reflecteren hierop. Periode november 2015 - juni 2016.

Opbrengst

.....

teamontwikkeling