Krachtig Veranderwerk, Prachtig Ontwikkelwerk
 • Home
 • Forzes | Teamscan

Teamontwikkeling & teamscan

Teams zijn in toenemende mate de organisatorische eenheid waarmee organisaties het verschil maken. Hun uitdaging? Wendbaar, multidisciplinair complexe vraagstukken oplossen. Resultaten boeken en tot innovatie komen. Dat vraagt om intensieve en professionele samenwerking binnen het team en tussen teams. Binnen en buiten de organisatie.

Dat doet een beroep op het vermogen tot samenwerking van teams en teamleden. En op leiders die gericht zijn op het helpen ontwikkelen en borgen van dat vermogen. Het verbinden van teamontwikkeling aan leiderschap is in onze ogen cruciaal. Leiderschap ter ondersteuning van (op) het team en leiderschap in het team.

Succesvolle teamontwikkeling

Teamontwikkeling is kansrijker na een gedegen én gedragen diagnose. Teamontwikkeling vraagt gedurende langere tijd doorlopend aandacht en tijd, van de leider en van teamleden. Eén interventie is géén interventie. Forzes nodigt teams uit om in co-creatie met de teamcoach en in dialoog met hun stakeholders hun focus, ambitie en aanpak voor de teamontwikkeling te formuleren. Zij zijn daarmee zelf eigenaar.

Teams ontwikkelen vooral zichzelf. Niet alleen op speciale (off-the-job) teamontwikkelbijeenkomsten, maar juist in het werk (on-the-job) aan de hand van betekenisvolle teamopdrachten met opdrachtgevers uit het hogere management. De teamleider waardeert, stimuleert en corrigeert waar nodig en ontwikkelt zich als transformationeel teamleider.

De teamcoach biedt een werkstructuur (geen keurslijf!) die het team in staat stelt om op succesfactoren voor teamwerk de verdieping te zoeken. Hierbij maakt hij o.a gebruik van het gedachtengoed van bekende auteurs zoals Patrick Lencioni, Amy Edmondson, Kuipers en Groeneveld, Martijn Vroemen en Karin Derksen. We werken met een tiental teamontwikkelpunten. Lees hieronder meer over onze visie en aanpak.

Forzes Teamscan

Om bij de start van en tijdens de teamontwikkeling de situatie in het team in kaart te brengen maken we gebruik van onze eigen teamscan. De scan bevordert het inzicht in teamfunctioneren door het teruggeven van geaggregeerde beelden van de individuele teamleden en helpt bij het objectiveren, versnellen en verdiepen van het gesprek over gedrag dat bijdraagt aan goed/ beter functioneren van een team. De afname wordt nabesproken door een gecertificeerde teamcoach.

De Forzes Teamscanrapporteert op vijf factoren voor teamfunctioneren:

 1. Teamsucces: de mate waarin teamleden gericht zijn op gezamenlijke resultaten
 2. Gedrevenheid: de mate waarin teamleden gedreven zijn teamdoelen te realiseren
 3. Leervermogen: de mate waarin teamleden gericht zijn op samen leren, (zelf)reflectie en beter worden
 4. Diversiteit: de mate waarin teamleden verschillen (en conflicten) benutten en overbruggen
 5. Veiligheid: de mate waarin veiligheid wordt ervaren in het team

Deze factoren geven een afgewogen eerste indruk van zowel de prestatiegerichte als de relatiegerichte aspecten van teamfunctioneren.

De Forzes Teamscan (FTS) helpt teams om kritisch in de spiegel te kijken en met begeleiding versneld en verdiept in gesprek te gaan over succesbepalende thema’s.

Visie en aanpak

Werk wordt complexer; de werkdruk neemt toe en samenwerkingsverbanden kennen een minder vaste, dynamische samenstelling. Dat vraagt om een meer dienende, coachende en faciliterende rol van leidinggevenden en meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor gezamenlijk resultaat en proces van teamleden.

Ons motto? “Een team zonder koers maakt geen kans”. Een ervaren teamcoach kan helpen…

Bijvoorbeeld om een vastgelopen team weer op gang te krijgen of om een team versneld tot groei en prestaties te (ver-)leiden. Onze aanpak begint met ‘lef’. Er is lef voor nodig om als team écht eerlijk te zijn of waar je staat en waar je samen heen wilt.

Opdrachtgevers investeren in teamcoaching omdat ze zien dat goed presterende, lekker draaiende teams het verschil maken. Tijdelijke teams in projecten of programma’s, maar ook vaste teams in de lijn. Op allerlei niveaus is er is behoefte aan reflectie op teamfunctioneren en grip op groei en ontwikkeling.

Thema’s die we vaak tegenkomen:

 • Samenwerken
 • Kennisdelen
 • Eigenaarschap
 • Persoonlijk leiderschap en eigen verantwoordelijkheid
 • Werken vanuit vertrouwen
 • Werken op basis van resultaatverantwoordelijkheid
 • Optimaal gebruikmaken van talenten.

Forzes zet in op teamontwikkeling door in de teams diagnostisch te werk te gaan.

 1. Fundament: we werken aan onderling vertrouwen
 2. Aspiratie: we leggen de teamleden voor tot welk teamontwikkelniveau ze willen groeien
 3. Scan: we gebruiken de teamscan op zoek naar sterktes en verbeterpunten
 4. Interventies: we gaan we aan de slag op basis van 10 ontwikkelaspecten. Zowel op teamniveau als voor individuen. Geen teamontwikkeling zonder individuele verantwoordelijkheid.

Copyright © Forzes • Webdesign by Dai Dai DesignPrivacyverklaringAlgemene voorwaarden • Opleidingsvoorwaarden • Sitemap 

Disclaimer: wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal op deze website te achterhalen. Als u denkt dat uw materiaal zonder voorafgaande toestemming is gebruikt, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..