Skip to main content
Logo NeuroTalent

Voor organisaties die talent willen ontdekken, ontwikkelen en behouden

Onze hersenen blijken tot onze dood te blijven leren. In de neurowetenschappen zijn we naar onze hersenen gaan kijken als plastisch en niet langer als statisch. Voor organisaties ligt hierin de sleutel tot continue verbetering en duurzame inzetbaarheid en voor onszelf als mens de sleutel tot geluk en zingeving.

Hoeveel baat zouden onze organisaties, onze teams en wij zelf niet hebben van permanent leren op basis van ons talent? Veel talent blijft alleen latent en onbenut, met als gevolg dat we veel potentieel kapitaal verliezen. Dit kunnen we aanpakken door meer aandacht te hebben voor het ontdekken, ontwikkelen en het behouden van talent.

De unieke samenwerking tussen Evert Pruis, gecertificeerd talentspotter en organisatie- en opleidingsontwikkelaar en Ria van Dinteren (breinkundige) zorgt voor unieke programma’s en advies aan en voor organisaties op het gebied van talentmanagement. Door middel van een talentenscan en bijbehorend advies en talentplan kunt u direct zicht krijgen of wij iets voor u kunnen doen.

For organizations that want to discover, develop and retain talent

Our brains keep learning right up until we die. Through neuroscience we’ve discovered our brains are plastic, rather than static. This offers organizations a key to continuous improvement and sustainable employability and offers individuals the keys to happiness and meaning in life and work.

How much benefit would our organizations, our teams and we ourselves reap from lifelong learning based on our talent? A great deal of our talents remain latent and untapped, however, resulting in the loss of potential human capital. We can tackle this issue by paying more attention to discovering, developing and retaining talent.

The unique collaboration of Evert Pruis, certified talent spotter and organizational and training developer, with Ria van Dinteren (brain science) creates unique programs and advice to organizations in the field of talent management. By taking our talent scan, you get an instant indication of whether and where NeuroTalent can be of service.

Over Ria van Dinteren

Organisatiekundige en onderwijskundige

Ria van Dinteren is organisatiekundige en onderwijskundige en gecertificeerd facilitator. Zij heeft zelf jaren gewerkt als leidinggevende en is thuis op inhoudelijke thema’s zoals leren op de werkplek en blijvende ontwikkeling.

Sinds 2010 houdt zij zich bezig met de toepassingen van breinkennis in organisaties. Zij werkt als coach en begeleider van managementteams. Zij heeft diverse boeken over dit onderwerp op haar naam staan waaronder Brein@work dat in 2011 genomineerd is als managementboek van het jaar en het boek breinleiderschap.

Ze heeft een eigen organisatieadviesbureau Breinwerk, is hoofdredacteur bij TVOO en maakt deel uit van het valorisatiepannel van de VU over de toepassingen van neurowetenschappelijk onderzoek. Ze is betrokken bij onderzoek naar het effect van fixed en growth mindset bij Aeres Hogeschool Wageningen en de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

About Ria van Dinteren

Organizational and educational advisor and certified facilitator

Ria van Dinteren is an organizational and educational advisor and certified facilitator. She has worked for years as a manager and has a proven track record in workplace learning and continuous development.

She has been involved in the application of brain knowledge in organizations since 2010. She works as a coach and facilitator of management teams. She has authored several books on this subject, including ‘Brain @ work’ which was nominated in 2011 as a management book of the year and the book ‘Brain Leadership’.

She has her own management consultancy Brain Work; is an editor at TVOO and is part of the valorization panel on the applications for neuroscience research at the VU University of Amsterdam. She is involved in research into the effect of fixed and growth mindset at Wageningen University and the Dutch School for Educational Management.

Over Evert Pruis, MSc

Veranderkundige en talentontwikkelaar

Evert Pruis is opleidingskundige en veranderkundige, gecertificeerd talentontwikkelaar en gecertificeerd in door het ROI Institute van Jack en Patti Phillips. Hij werkte als verandermanager en leeradviseur bij Atos en Shell.

In 2012 richtte hij met twee compagnons de netwerkorganisatie Forzes op en in 2014 startte het Forzes label ROI on Talent. Als ondernemer helpt hij organisaties bij de vormgeving van talentmanagement en -ontwikkeling. Dat doet hij door te adviseren over vernieuwende talentmanagement en opleidingsconcepten en die vervolgens te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren als trainer. Zijn aanpak garandeert Return on Investment en brengt bedrijfsresultaten én talent tot bloei.

Hij spreekt jaarlijks op wereldcongressen, zoals de ATD Global Conference in Amerika. Hij publiceert nationaal en internationaal over talentontwikkeling en talentmanagement en blogt tweewekelijks over deze thema’s. In 2017 verschijnt zijn eerste boek over het ontsteken en tot bloei brengen van talent.

About Evert Pruis, MSc

Organizational and educational advisor and certified facilitator

Evert Pruis is a training and change management expert, certified talent developer and is recognized by Jack and Patti Phillips’ ROI Institute. He worked as a change manager and learning consultant at Atos and Shell.

In 2012 he founded the network Forzes with two other partners and started the Forzes-label ‘ROI on Talent’ in 2014. As an entrepreneur, he helps organizations design talent management and development programs. He does this by advising on innovative talent management and training concepts and subsequently helps design, develop and deliver them. His approach guarantees Return on Investment and results in improvements of business results and flourishing of talent.

He speaks regularly at world conferences, such as the ATD Global Conference in America. He blogs fortnightly on talent and talent management and his work on these topics has been published nationally and internationally. His first book on the ignition and the flowering of talent will be published in 2017.

Bloeiend Talent - een korte zelfevaluatie van de organisatie

Welk voordeel zouden onze organisaties, onze teams en wijzelf halen uit het levenslang leren, wanneer we ons talent als basis nemen? Beantwoord een paar vragen en krijg direct inzicht in de ’talentgerichtheid’ van uw organisatie. 

Flourishing Talent - a brief organisational self-assessment

What benefit would our organizations, our teams and we ourselves reap from learning for life based on our talent? Let us ask you a few questions to give you an instant inkling on your organization's "talent readiness".