Skip to main content

SBB: opleiding accountmanagers

De Stichting  Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft tot doel "goede en voldoende bedrijven voor stages vinden". De SBB heeft daartoe 230.000 leerbedrijven in haar portefeuille. Deze leerbedrijven leveren jaarlijks stageplekken voor zo'n 511.000 mbo-leerlingen. 

De SBB maakt in 2018 een proces van organisatieontwikkeling door om geleidelijk het ‘click-call-face’ bedieningsconcept te omarmen. Ook de rol van de adviseurs die de leerbedrijven accrediteren en professionaliseren zou gaan veranderen. Waar zij de grote accounts eerst op vestigingsniveau bedienden, werd vanaf 2018 ingezet op overeenkomsten met het hoofdkantoor en structurele audits op de vestigingen. 

Vraag

Aan Forzes werd in 2017 gevraagd om te helpen om een leergang vorm te geven en te verzorgen voor de 32 adviseurs die de rol van adviseur grote accounts op zich zullen nemen. “De brug bouwen terwijl we erop liepen”, zo keek Forzes en SBB terug op dit proces. We hebben adviseurs verleid om te beginnen de grote accounts te bedienen alsware alle processen, processen, procedures en tools al klaar. We zijn met hun leidinggevenden overeengekomen om hun prestatiedoelen voor de duur van de opleiding te percipiëren als ‘leer’prestatiedoelen. Wél geformuleerd en gewaardeerd, géén consequent bij niet behalen.

Inzet

Gedurende de periode oktober 2017 en december 2019 worden in twee edities van de leergang in totaal 45 adviseurs begeleidt. In de nasleep van de eerste leergang oogst Forzes de ervaringswijsheid van de adviseurs tot een accountproces in 7 fasen. Waarbij iedere fase bestaat uit stappen, tools en benodigde expertise. Forzes bouwde voor SBB een ‘proof of concept’ van een systeem voor prestatieondersteuning in het werk, draaiend op mobiel, tablet of computer.

De tweede editie van de leergang wordt blended opgezet. Studie vooraf in de blended leeromgeving. Bijeenkomsten waarbij de ontmoeting met grote accounts én het gestructureerd collegiaal leren centraal stonden. Tevens is Forzes op afroep beschikbaar voor ‘live’ coaching tijdens ontmoetingen met grote accounts.
In 2020 staat de sociale leeromgeving open voor de nieuw te benoemen adviseurs grote accounts.

Opbrengst

In zogenaamde talentplannen legden adviseurs hun intentie voor kennis- en gedragsontwikkeling vast én formuleerden zij hun eigen ‘leer’prestatiedoelen. Medio 2018 begint deze aanpak haar vruchten af te werpen. Adviseurs sluiten de eerste overeenkomsten af met hun accounts.

Evert Pruis schreef er op LinkedIn een blog over 

 

organisatieontwikkeling, individuele ontwikkeling