Skip to main content

Wonen Limburg: coaching gespreksvaardigheden leidinggevenden

Wonen Limburg  is misschien wel de meest ambitieuze woningcorporatie van Nederland. Duurzaam leren en ontwikkelen op en om de werkplek staan centraal in het personeelsbeleid. Het management wil in 2018 nóg strakker sturen op de aansluiting tussen strategie en operationele aansturing. Daarnaast introduceert men een nieuw beoordelingssysteem. Frequenter, meer resultaatgericht en meer gericht op zelfsturing. 

Vraag

We zetten al in op het gebruik van nieuw intrumenten. Daarnaast willen we werken aan de kwaliteit  van de gespreksvoering. Daar is gekozen voor het thema "Het goede gesprek". Aan Forzes wordt gevraagd om bij te dragen aan de versterking van de kwaliteit van de gesprekken over inzet, prestaties en persoonlijke ontwikkeling in de rihjting van de nieuwe strategische koers.

Inzet

Ontwikkelen en geven van maatwerkworkshops en trainingen "motiverende gespreksvoering" voor leidinggevenden en intern coaches. Coaching on-the-job, feedback op (groeps-)gesprekken van leidinggevenden onderling en met medewerkers en formulering van resultaatsdoelen. In co-creatie ontwikkelen van gedragsvoorbeelden en instrumenten voor het observeren van de kwaliteit van gesprekken.

Opbrengst

Medewerkers weten veel meer zélf te formuleren wat en hoe ze willen bijdragen en ontwikkelen. De grootste uitdaging? Managers verleiden om hun eigen ideeën en oordeel te parkeren en de medewerkers het meeste werk laten doen. De opbrengst: doorleefde afspraken en meer commitment en eigenaarschap.

 

 

organisatieontwikkeling, individuele ontwikkeling